Na kontaktoni

Zyra Qendrore

INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Ewopharma AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Switzerland

T: +41 52 633 09 99
E-mail: info@remove-this.ewopharma.com

Zyra përfaqësuese në Kosovë

INFORMACIONE TË PËRGJITHSHM

Rr. Gazmend Zajmi 59
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel. +383 48 301 300
e-mail: info@remove-this.ewopharma-ks.com

FARMAKOVIGJILENCA
e-mail: pharmacovigilance@remove-this.ewopharma.com