RREGULLORJA E PRIVATËSISË

NJOFTIM PËR PRIVATËSINË

1.1 KUSH JEMI NE

Ne jemi Ewopharma Kosova, anëtare e Ewopharma Group. Adresa jonë është Rr. Gazmend Zajmi 59,

10000 Prishtinë, Kosovë. Ewopharma si mbajtëse e të dhënave tuaja personale, siguron mbrojtjen e tyre, përveç nëse udhëzohet ndryshe nga ju. Selia e Ewopharma Group gjendet në Schaffhausen, Zvicër.

Detajet tona të kontaktit janë si më poshtë:

Email: info.kos@ewopharma.com

Telefoni: +383 48 301 300

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave: Mentor Latifi

Emaili i zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave: m.latifi@ewopharma.com

Group DPO: dataprivacy@remove-this.ewopharma.com

 

1.2 TË DHËNAT TË CILAT I MBLEDHIM DHE I PËRDORIM:

1.

Informacion direkt nga ju

Ne i mbledhim të dhënat personale të cilat ju vendosi të i ndani me ne, duke përfshirë regjistrimet, aplikacionet, sondazhet, pyetjet dhe blerjet. Këtu mund të përfshihet emri juaj, kontakti, detajet shëndetësore, sigurimi dhe informacionet financiare gjatë promovimeve apo programeve të asistimit të pacientëve. Profesionistët shëndetësor mund të ndajnë informacion lidhur me specializimin e tyre dhe përkatësitë.

2.

Informacionet të cilat i mbledhim automatikisht

Ne dhe palët tona të treta të kontraktuara mbledhim informacione automatikisht kur përdorni faqen tonë të internetit, duke përfshirë llojin e shfletuesit tuaj, sistemin operativ, uebfaqet e shikuara, vegëzat e klikuara, IP adresën, kohëzgjatjen e vizitës dhe URL-në referuese që ju solli në faqen tonë të internetit. Palët tona të treta të  kontraktuara mund t'i përdorin këto teknologji për të mbledhur të dhëna në lidhje me aktivitetet tuaja në internet. Për më shumë informacion, referojuni seksioneve Cookies & webfaqet e palëve të treta.

3.

Informacionet të cilat i mbledhim nga burimet tjera

Ne mund të përmirësojmë herë pas here të dhënat tuaja personale duke i kombinuar me informacione nga burime të jashtme, si bazat e të dhënave publike, platformat e mediave sociale dhe palë të tjera të treta. Kjo na lejon të verifikojmë detajet e kontaktit ose financiare, të konfirmojmë licencën profesionale të profesionistit shëndetësor ose të fitojmë njohuri për interesat tuaja duke përputhur informacionin demografik me të dhënat që keni dhënë.

 

1.3 PSE I MBLEDHIM TË DHËNAT TUAJA

Në vijim është një listë jo-shteruese e qëllimit të mbledhjes ose përpunimit të të dhënave tuaja.

1.

për t'iu përgjigjur pyetjeve tuaja;

2.

për të përmirësuar nivelin tonë të shërbimit dhe përmbajtjen e komunikimit

3.

për t'ju ofruar këshilla, informacione të dobishme, lajme dhe përditësime të produkteve;

4.

për t'ju njoftuar për produktet dhe shërbimet tona të reja, ose për të kërkuar pikëpamjet tuaja;

5.

për të shqyrtuar aplikim tuaj për punë;

6.

për qëllimet tona administrative dhe të sigurimit të cilësisë; dhe

7.

për qëllime të tjera që mund të detajohen në këtë faqe interneti.

8.

IP adresa

1.4 TRANSFERET NDËRKUFITARE & SHPALLJET

Ka disa raste kur nga Ewopharma Kosova do të kërkohet të transferoj të dhënat tuaja personale në një vend që ofron një nivel mbrojtjeje të ndryshme nga vendi juaj. Kur kjo ndodh, Ewopharma Kosova do të marrë masat e duhura për të siguruar mbrojtjen e duhur të të dhënave në përputhje me ligjin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Pavarësisht, Ewopharma Kosova do të trajtojë të dhënat tuaja personale në përputhje me këtë Njoftim të Privatësisë, pavarësisht se ku ruhen/qasen të dhënat tuaja personale.

Transferimet brenda kompanise: Ne mund të bëjmë transferime brenda kompanisë gjatë operacioneve tona të biznesit.

Ofruesit e shërbimeve: Ne mund të transferojmë te ofruesit e shërbimeve të palëve të treta që na ndihmojnë të operojmë biznesin tonë. Këto palë të treta do të lejohen të përdorin vetëm të dhënat personale të nevojshme për të kryer funksionet e tyre. Shembujt mund të përfshijnë ofruesit e shërbimeve të IT-së, ofruesit mbështetës dhe operatorët e listës së pagave.

Kërkohet ligjërisht: Ne gjithashtu mund të bëjmë zbulime që kërkohen ligjërisht për shkak të ligjit të farmakovigjilencës ose për të përmbushur një urdhër gjykate ose kërkesë të qeverisë.

Në total: Ne gjithashtu mund të zbulojmë të dhëna që nuk janë të identifikueshme për palët e treta për çdo qëllim të lejuar sipas ligjit në fuqi.

 

1.5 TË DREJTAT E JUAJA:

Ju keni të drejtë të përditësoni të dhënat dhe preferencat tuaja personale në çdo kohë. Ju keni të drejtë të kërkoni një kopje të të dhënave tuaja personale dhe transportueshmërisë së tyre.

Ju keni të drejtë të kërkoni që të dhënat tuaja personale të fshihen nga sistemi ynë. Kur të dhënat tuaja personale mbahen në bazë të pëlqimit, ju mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj duke i dërguar email personit të kontaktit në formularin tuaj të pëlqimit.

 

Ju keni të drejtë të kërkoni një kufizim të Përpunimit ose kundërshtim të plotë të Përpunimit në raste të caktuara. Kjo do të vlerësohet rast pas rasti. Për ndihmë në kontaktimin me kompaninë ose personin e duhur, ju lutemi dërgoni email në dataprivacy@remove-this.ewopharma.com.

Ju lutemi vini re se disa nga këto të drejta janë të kufizuara nga ligji në fuqi për mbrojtjen e të dhënave dhe ne kemi të drejtën të mbledhim, përpunojmë dhe mbajmë të dhënat tuaja personale për të përmbushur detyrimet tona ligjore (për shembull: të dhëna lidhur me ndonjë efekt anësor të barit). Ne mund t'ju kërkojmë të jepni informacion shtesë të nevojshëm për të konfirmuar identitetin tuaj përpara se të përmbushim çdo kërkesë të bërë nga ju.

 

1.6 PERIUDHA E MBAJTJES

Ne do t'i mbajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet që janë marrë, siç thuhet në këtë Njoftim të Privatësisë. Periudhat tona të ruajtjes bazohen në (i) marrëdhënien tonë të vazhdueshme me ju dhe përdorimin e webfaqes; (ii) detyrimet ligjore; ose (iii) konsideratat që lidhen me pozicionin tonë ligjor, të tilla si zbatimi i kushteve të përdorimit të webfaqeve (nëse është e aplikueshme), respektimi i statuteve të kufizimeve ose menaxhimi i çështjeve gjyqësore ose hetimet rregullatore, (iv) politikat tona të brendshme.

​​​​​​​1.7 PASOJAT E MOS DHËNJES SË TË DHËNAVE PERSONALE

Ewopharma Kosova nuk do të kërkojë nga ju asnjë të dhënë personale që nuk është absolutisht e nevojshme sipas mendimit të saj. Prandaj, nëse refuzoni, ne mund të mos jemi në gjendje të ndërveprojmë me ju. Kjo do të trajtohet rast pas rasti.

​​​​​​​1.8  SIGURIA

Ne marrim hapa të arsyeshëm për të mbrojtur të dhënat tuaja personale duke përdorur masa sigurie fizike dhe/ose elektronike të përshtatshme për ndjeshmërinë e të Dhënave Personale.

Edhe pse ne kemi miratuar masa sigurie, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e çdo informacioni që dërgoni përmes emailit ose internetit. Dorëzimi i të dhënave personale duke përdorur rrjete të tilla bëhet me përgjegjësinë tuaj, pasi asnjë transmetim në internet nuk është kurrë 100% i sigurt ose pa gabime. Ju duhet të keni kujdes të veçantë për të vendosur se çfarë informacioni do të na dërgoni me email ose duke postuar në faqet tona të internetit.

​​​​​​​1.9 WEBFAQET E PALËVE TË TRETA

Ju mund të zgjedhni të përdorni uebfaqe dhe shërbime të caktuara të palëve të treta përmes faqes sonë të internetit. Ewopharma nuk është përgjegjëse për politikat e privatësisë ose praktikat e faqeve të tjera të internetit. Ju duhet të ekzaminoni faqet e tyre të internetit për informacion të mëtejshëm mbi politikën e tyre të privatësisë.

Për shembull, ne kemi një faqe në Facebook që lidhet me disa produkte tona. Kur ndani informacion me Facebook, ai do të qeveriset nga politikat e tyre të privatësisë. Për më tepër, platforma e mediave sociale gjithashtu mund të ndajë informacione me ne dhe mund të shfaqë detaje rreth vizitës suaj të uebfaqes në faqet e tyre. Mund të modifikoni cilësimet tuaja të privatësisë në Facebook.

1.10 COOKIE-t

Cookies janë skedarë të vegjël teksti që vendosen në kompjuterin tuaj nga faqet e internetit që vizitoni. Ato përdoren gjerësisht për t'i bërë faqet e internetit të funksionojnë, ose të funksionojnë në mënyrë më efikase, si dhe për të ofruar informacion për pronarët e faqes. Ne përdorim cookies në faqen tonë të internetit me pëlqimin tuaj, me përjashtim të cookies thelbësore të nevojshme për funksionalitetin bazë, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

Si t'i ndryshoj cilësimet e mia të cookie-ve?

Shumica e shfletuesve të uebit lejojnë njëfarë kontrolli të shumicës së cookie-ve përmes cilësimeve të shfletuesit. Për të mësuar më shumë rreth Cookie-ve, duke përfshirë mënyrën se si të shihni se cilat skedarë janë vendosur dhe si t'i menaxhoni dhe fshini ato, vizitoni Rregulloren e Cookies.

Faqja jonë e internetit përdor gjithashtu Google Analytics. Për të hequr dorë nga gjurmimi nga Google Analytics, thjesht kërkoni për “Google Analytics Opt-Out Browser Add-on” dhe ndiqni udhëzimet.

Ju lutemi referojuni Politikës së Cookies në banerin e Cookies për më shumë informacion.

 

​​​​​​​1.11 E DREJTA E ANKESAVE

Nëse mendoni se të drejtat tuaja nuk janë trajtuar në mënyrë të drejtë ose adekuate, ju keni të drejtë të ankoheni tek autoriteti mbikëqyrës i mbrojtjes së të dhënave.

Ju mund të gjeni detaje të autoritetit tuaj lokal për mbrojtjen e të dhënave këtu: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

​​​​​​​​​​​​​​1.12 PËRDITËSIMET E NJOFTIMIT TONË TË PRIVATISË

Shënim: Ky Njoftim i Privatësisë i nënshtrohet rishikimit periodik dhe mund të përditësohet sipas nevojës për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Ju lutemi referojuni verzionit më të fundit të disponueshëm në faqen tonë të internetit (https://www.ewopharma-ks.com/).